Een écht goed advies?


Gedegen inventarisatie

Een écht goed advies begint dus met een gedegen inventarisatie van uw:

 • Financiële positie
 • Kennis en ervaring
 • Doelstellingen
 • Risicobereidheid

Reintjes Financieel Advies heeft een inspanningsverplichting op het gebied van zorgplicht en transparantie.

Voorafgaand aan ons advies moeten wij inzicht krijgen in de financiële situatie van u, als mogelijke klant. Uw kennis op het gebied van financiële producten moet bij ons bekend zijn. Daarnaast moeten we op de hoogte zijn van uw doelstellingen en bereidheid om risico's te nemen. Tevens ontstaat een beeld van de fiscale mogelijkheden die u heeft.

Uw KlantProfiel

Het KlantProfiel vormt een leidraad bij het verkrijgen van dit inzicht. Dit gebeurt aan de hand van een KlantProfiel.

Dit profiel geeft een opsomming van uw huidige producten, inventariseert op basis van een risicoprofiel de risico's die u wilt nemen en geeft inzicht in uw vermogenspositie.

Scenario's

Op basis van het KlantProfiel worden, samen met u, verschillende scenario's doorgerekend. Hierbij wordt ook vooral naar kosten en risico gekeken. Als alle elementen inzichtelijk zijn, ben u in staat om de voor u beste keuzes te maken.

Wij verzoeken u na afloop van het adviesgesprek uw persoonlijke KlantProfiel te ondertekenen.

Betaal niet onnodig teveel!

Reintjes Financieel Advies geeft u inzicht in de bespaar- en verbetermogelijkheden van uw hypotheek en levensverzekering.

Vervallen topopslag geeft rentekorting

Reintjes Financieel Advies controleert bij het advies ook of de woningwaarde is gestegen. En wij controleren of u al een deel van uw hypotheek heeft afgelost.

In die gevallen kan het voorkomen dat u verhoudingsgewijs een lage hypotheekschuld  heeft met als gevolg dat een eventuele topopslag (een extra rente) eraf kan. Met als resultaat een lagere maandlast.

Bij ons kunt u kiezen uit verschillende hypotheekaanbieders en hypotheekvormen


We hebben hypotheken met scherpe rentes én uitstekende voorwaarden in huis!

Hypotheekvormen


Goed om te weten!

U heeft recht op hypotheekrenteaftrek bij een annuïteitenhypotheek of bij een lineaire hypotheek die u in 30 jaar aflost. Krijgt u al hypotheekrenteaftrek op uw bestaande hypotheek? Dan houdt u die bij verhuizing of als u uw hypotheek oversluit.

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

Een annuïteitenlening is een lening waarin voor elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat de totale betaling (de som van rente en aflossing) per termijn gelijk is.

Aanvankelijk bestaat dit bedrag grotendeels uit rente. Naarmate de looptijd van de lening verstrijkt, neemt het rentebedrag af en wordt het aflossingsdeel groter.

Aan het eind van de looptijd is dan de gehele hypotheek afgelost. De annuïteitenhypotheek biedt u veel zekerheid. Hoewel het in het begin lijkt alsof de annuïteitenhypotheek voordeliger is dan andere hypotheekvormen, bent u over de gehele looptijd bijna zeker duurder uit.

Annuïteiten hypotheek - voordelen

 • In het begin lage maandlasten: Omdat u in het begin bijna niets aflost en het rentedeel dus het grootst is, heeft u met deze hypotheekvorm relatief lage maandlasten. Echter, naarmate de looptijd van de lening verstrijkt lost u steeds meer af en dus betaalt u steeds minder rente. Hierdoor zal de netto maandlast gaan stijgen.
 • Stabiele (bruto) maandlasten: Met een annuïteitenhypotheek heeft u de zekerheid van een vast bedrag per maand (aflossing en rente) en weet u dus precies waar u aan toe bent.
 • Verruiming financiële armslag: In het begin kunt u de maandlasten laag houden en dat geeft u meer ruimte in uw bestedingspatroon. De stijging van de netto maandlast kunt u opvangen, bijvoorbeeld omdat u verwacht in de toekomst meer te gaan verdienen.
 • Vermogensvorming: Omdat in iedere maandtermijn een stukje aflossing zit (in het begin weinig doch later steeds meer) heeft u op het einde van de looptijd van de lening geen schuld meer. U heeft dan het huis volledig in eigendom zonder schuld. U kunt dus achteraf niet met een torenhoge schuld blijven zitten.
 • Lage premie risicoverzekering: Indien u uw nabestaanden niet wilt opzadelen met een hypotheekschuld, kunt u een overlijdensrisicoverzekering sluiten. "Shoppen" loont hier altijd de moeite!
 • Makkelijk te vergelijken: Offertes voor deze vorm zijn eenvoudiger te vergelijken dan offertes voor andere hypotheekvormen.
 • Lage aanvangslasten: In het begin geniet u maximaal van de renteaftrek en betaalt u slechts een klein bedrag aan aflossing. Naarmate de looptijd verder verstrijkt zullen de maandlasten gaan stijgen.

Annuïteiten hypotheek - nadelen

 • Op het eind hoge maandlasten: Omdat juin het begin bijna niets aflost en het rentedeel dus het grootst is, heeft u met deze hypotheekvorm in het begin relatief lage maandlasten. Echter, naarmate de looptijd van de lening verstrijkt betaalt u steeds minder rente. Dus ook uw renteaftrek wordt minder en dat leidt dan tot een hogere netto maandlast.
 • Afnemend fiscaal voordeel: Weliswaar geniet u bij deze hypotheekvorm een fiscaal voordeel, maar omdat het rentedeel gedurende de looptijd van de lening steeds kleiner wordt, profiteert u steeds minder van het fiscaal voordeel in de vorm van de renteaftrek. Dit nadeel wordt alleen maar groter als u gedurende de looptijd van de lening steeds meer gaat verdienen. Bij hogere inkomens heeft u immers ook een hogere aftrek.

Annuïteiten hypotheek - verzekeringen

 • Risicoverzekering: Heel vaak wordt geadviseerd om bij deze hypotheekvorm een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Een juiste keuze is in principe een annuïtair dalende risicoverzekering met dezelfde looptijd als de hypotheeklening. Zo wordt voorkomen dat als een of beide partners overlijden, de nabestaanden met (te) hoge woonlasten achterblijven.
 • Aankoopwaardeverzekering: Een aankoopwaardeverzekering zorgt ervoor dat wanneer u onverhoopt in betalingsproblemen komt en uw woning verkocht moet worden, u geen risico loopt dat u minder dan de aankoopwaarde ontvangt. Mocht uw woning voor minder verkocht worden dan u ervoor betaalt heeft, zal het verschil door de aankoopwaardeverzekering vergoed worden. Lees wel de polisvoorwaarden goed door!
 • Arbeidsongeschiktheid-dekking: Onderschat de kans dat u gedurende de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt wordt niet. Het inkomen valt vaak veel verder terugvalt dan verwacht. Ook wanneer uw werkgever extra voorzieningen, zoals een WIA-gatverzekering, heeft getroffen daalt uw inkomen met tenminste 30%.
 • Dit kan ervoor zorg dragen dat de betaling van de maandelijkse lasten in gevaar komt. Een aanvullende verzekering kan ervoor zorgen dat uw maandlasten in verhouding tot uw WIA-inkomen weer op een acceptabel niveau komen.
 • WW-dekking: Werkeloosheid kan uw inkomen fors doen dalen. De betaling van de maandelijkse hypotheeklasten kan hierdoor in gevaar komen. Een aanvullende WW-verzekering (duur 12 maanden) kan ervoor zorgen dat de maandtermijnen aangepast worden zodat deze weer beter overeenstemmen met uw WW-inkomen. Zodra u weer werk heeft en uw inkomen op het oude niveau is, nemen ook de maandelijkse lasten weer de oorspronkelijke hoogte aan.
 • Rechtsbijstand voor woningeigenaren: Als woningeigenaar kan het gebeuren dat u rechten niet altijd even nauwkeurig door anderen gerespecteerd worden. U zult dan uw recht moeten halen. Maar dat is niet makkelijk en doorgaans niet goedkoop. Een rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden. Een rechtsbijstand verzekert u van juridische bijstand indien het nodig is een ander in rechte aan te spreken. U kunt daarbij denken aan een aannemer die de afspraken niet nakomt of ten aanzien van een geschil met de gemeente. Indien u al een rechtsbijstandverzekering heeft loont het zeker de moeite om na te kijken of rechtsbijstand in de hoedanigheid van woningeigenaar eveneens gedekt is.

Annuïteiten hypotheek - interessant voor:

 • Heeft u een relatief laag inkomen, maar een goed toekomstperspectief, dan kunt u overwegen om annuïteitenhypotheek af te sluiten. Bijvoorbeeld een jonge man of vrouw, aan het begin van een loopbaan, nu nog alleenstaand.
 • Met de annuïteitenhypotheek kunt u nu profiteren van lagere maandlasten. Op het moment dat u meer gaat verdienen kunt u de dan stijgende maandlasten makkelijk aan.
 • Deze hypotheekvorm wordt met name gesloten als u toch niet van de fiscale hypotheekrenteaftrek kunt genieten. Bijvoorbeeld bij een tweede woning of een zakelijke hypotheek.

Annuïteiten hypotheek - andere redenen

 • u wilt tussentijds uw schuld verminderen
 • u wilt geen vermogen opbouwen om op de einddatum af te kunnen lossen
 • u wilt uw geld niet beleggen in uw eigen huis
 • u heeft er geen problemen mee dat uw fiscaal voordeel afneemt
 • u heeft er geen probleem mee dat uw netto maandlasten geleidelijk zullen stijgen
 • u wilt in het begin lage netto aanvangslasten
 • u wilt gelijkblijvende bruto maandlasten gedurende de looptijd
 • indien u een hogere leeftijd of slechtere gezondheid heeft, zult u wellicht problemen ondervinden bij het sluiten van een kapitaal- en aanvullende verzekeringen. De annuïteitenhypotheek biedt dan een goed alternatief voor een hypotheek met vermogensopbouw

Neem contact op!

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

Doorgaans wordt er bij een aflossingsvrije hypotheek niet maandelijks op de lening afgelost. In plaats daarvan wordt er vaak afgelost bij de verkoop van de woning. Net als bij de annuïteitenhypotheek blijven de maandelijkse lasten constant zolang de rente gelijk blijft.

Aflossingsvrij betekent niet dat u niet mág aflossen. Als u de restschuld wilt verlagen om uiteindelijk minder rente te betalen, mag u jaarlijks een bedrag boetevrij aflossen. Dit bedrag is vaak wel gebonden aan een maximum.

Aflosvrije hypotheek - voordelen

 • Lage maandlasten: Omdat u niets aflost maar alleen de rente betaalt, heeft u met deze hypotheekvorm de relatief laagste maandlasten.
 • Stabiele maandlasten: Met een aflosvrije hypotheek heeft u de zekerheid van een vast bedrag per maand en weet u dus precies waar u aan toe bent.
 • Geen verplichte vermogensopbouw :  U bent niet verplicht om vermogen op te bouwen om daarmee de hypotheek af te kunnen lossen.
 • Maximaal fiscaal voordeel: U betaalt rente over over de hele looptijd van de lening. Hierdoor profiteert u ieder jaar maximaal van het fiscaal voordeel in de vorm van de renteaftrek. Let op de fiscale wijzigingen per 01-01-2013!
 • Verruiming financiële armslag: De lage maandlasten geven u meer ruimte in uw bestedingspatroon. Bij een beperkt budget is dit een groot voordeel.
 • Makkelijk te vergelijken: Offerten voor deze hypotheekvorm zijn onderling heel gemakkelijk te vergelijken.
 • Bescherming tegen te hoge hypotheek: Omdat u meestal maar een bepaald % van de executie waarde aflossingsvrij kunt lenen, leent u nooit boven uw draagkracht.
 • Geen verplichte tussentijdse aflossingen: U bent niet verplicht om tussentijds af te lossen.
 • Lage premie risicoverzekering: Indien u uw nabestaanden niet wilt opzadelen met een hypotheekschuld, kunt u een overlijdensrisicoverzekering sluiten. "Shoppen" loont hier altijd de moeite!
 • Flexibel: U heeft veel vrijheid en flexibiliteit met betrekking tot aflossing, vermogensopbouw en eventuele aanvullende verzekeringen.

Aflosvrije hypotheek - nadelen

 • De schuld blijft bestaan: Omdat u niets aflost vermindert uw hypotheekschuld niet. U bouwt dus geen vermogen op. Het niet aflossen geeft een behoorlijk risico en u blijft een hypotheek houden totdat je het huis verkoopt. Zolang u in uw huis blijft wonen komt u nooit uit de schulden.
 • Rentelasten blijven bestaan: Omdat u niet aflost blijft u de rente betalen. Na 30 jaar is deze rente niet meer aftrekbaar.
 • Lastenstijging bij pensionering: Na pensionering loopt u grote kans dat de nettolast stijgt vanwege een vermindering van belastingaftrek.
 • Eigen geld inbrengen: Umoet beschikken over eigen geld omdat u maar een bepaald % van de executiewaarde aflossingsvrij kunt lenen.

Aflosvrije hypotheek - verzekeringen

 • Risicoverzekering: Heel vaak wordt u geadviseerd om bij deze hypotheekvorm een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Een juiste keuze is in principe een gelijkblijvende risicoverzekering met dezelfde looptijd als de hypotheeklening. Zo wordt voorkomen dat als een of beide partners overlijden, de nabestaanden met (te) hoge woonlasten achterblijven. Overigens: bij een volledig aflossingsvrije hypotheek verplicht de geldverstrekker u meestal tot het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering.
 • Aankoopwaardeverzekering: Een aankoopwaardeverzekering zorgt ervoor dat wanneer u onverhoopt in betalingsproblemen komt en uw woning verkocht moet worden, u geen risico loopt dat u minder dan de aankoopwaarde ontvangt. Mocht uw woning voor minder verkocht worden dan u ervoor betaalt heeft, zal het verschil door de aankoopwaardeverzekering vergoed worden. Lees de betreffende polisvoorwaarden goed door!
 • Arbeidsongeschiktheid-dekking: Onderschat de kans dat u gedurende de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt wordt niet. Het inkomen valt vaak veel verder terugvalt dan verwacht. Ook wanneer uw werkgever extra voorzieningen, zoals een WIA-gatverzekering, heeft getroffen daalt uw inkomen met tenminste 30%. Dit kan ervoor zorg dragen dat de betaling van de maandelijkse lasten in gevaar komt. Een aanvullende verzekering kan ervoor zorgen dat de maandlasten in verhouding tot uw WIA-inkomen weer op een acceptabel niveau komen.
 • WW-dekking: Werkeloosheid kan uw inkomen fors doen dalen. De betaling van de maandelijkse hypotheeklasten kan hierdoor in gevaar komen. Een aanvullende WW-verzekering kan ervoor zorgen dat de maandtermijnen aangepast worden zodat deze weer beter overeenstemmen met uw WW-inkomen.
  Zodra u weer werk heeft en uw inkomen op het oude niveau is, nemen ook de maandelijkse lasten weer de oorspronkelijke hoogte aan.
 • Rechtsbijstand voor woningeigenaren: Als woningeigenaar kan het gebeuren dat uw rechten niet altijd even nauwkeurig door anderen gerespecteerd worden. U zult dan uw recht moeten halen. Maar dat is niet makkelijk en doorgaans niet goedkoop. Een rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden. Een rechtsbijstand verzekert u van juridische bijstand indien het nodig is een ander in rechte aan te spreken. U kunt daarbij denken aan een aannemer die de afspraken niet nakomt of ten aanzien van een geschil met uw gemeente. Indien u al een rechtsbijstandverzekering heeft loont het zeker de moeite om na te kijken of rechtsbijstand in de hoedanigheid van woningeigenaar eveneens gedekt is.

Aflosvrije hypotheek - interessant voor...

 • Voor wie is deze vorm interessant? Een aflossingsvrije hypotheek is interessant wanneer u slechts klein gedeelte van de waarde van uw huis in hypotheek wilt geven om bijvoorbeeld extra geld voor een aan- of verbouwing vrij te maken. Ook voor mensen op latere leeftijd, die gaan verhuizen naar een kleinere woning en een behoorlijk gedeelte eigen geld inbrengen, is deze hypotheekvorm zeer geschikt.
 • Een goede Tip: Het is vaak niet verstandig om een zo groot mogelijke aflossingsvrije hypotheek te nemen om zo een lage maandlast te bereiken. Veelal leidt dit tot een verschuiving van de lasten naar de toekomst. De hypotheek zal toch een keer moeten worden ingelost. De kans is groot dat u veel te lang met een schuld blijft zitten.

Aflosvrije hypotheek - andere redenen

 • u wilt niet tussentijds aflossen
 • u wilt maximaal fiscaal voordeel genieten
 • u wilt geen kapitaal bij elkaar sparen om later af te kunnen lossen
 • u heeft er geen problemen mee dat de schuld blijft bestaan
 • u vindt flexibiliteit belangrijk
 • u hereft een bedrag aan eigen geld ter beschikking
 • u wilt een zo laag mogelijke hypotheeklast
 • u wilt (een deel) van uw eigen geld in het huis investeren

Neem contact op!

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

Bij een bankspaarhypotheek betaalt u een vast bedrag aan rente voor de hypotheek en een spaarbedrag voor de spaarrekening. Aan het einde van de looptijd lost u de hypotheek in één keer in met het gespaarde bedrag van de rekening. Gedurende de looptijd van de hypotheek vinden er dus geen aflossingen plaats.

Kenmerkend voor de bankspaarhypotheek is dat de rekening (Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of Beleggersrekening Eigen Woning (BEW)) onlosmakelijk is verbonden aan de hypothecaire lening. Bij de SEW geldt dat de spaarrekening een gegarandeerde waarde op einddatum heeft. Deze gegarandeerde waarde is gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening. Voor de BEW geldt de garantie uiteraard niet!

Het rendement op de maandelijkse inleg op de SEW is gekoppeld aan de hypotheekrente die u betaalt. Het rentepercentage dat u betaalt is tevens het rentepercentage dat u vergoed krijgt op de spaarrekening.
De bankspaarhypotheek bevat standaard geen aanvullende overlijdensrisicoverzekering.

Neem contact op!

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

Bij de Beleggingshypotheek betaalt u, naast de rente voor de hypotheeklening, een premie voor een beleggingsverzekering. Er vinden geen maandelijkse aflossingen plaats. De premie wordt belegd in een door u aangewezen beleggingsfonds. De aflossing op einddatum vindt plaats met de uitkering uit de beleggingsverzekering.

Vaak wordt ervoor gekozen om hierin een overlijdensrisicoverzekering op te nemen. Deze garandeert dat bij plotseling overlijden de hypotheek geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. Omdat aflossing tijdens de looptijd niet plaatsvindt profiteert u optimaal van de hypotheekrente-aftrek.

Het verschil met een effectenhypotheek is dat u geen effectenrekening opent maar een beleggingsverzekering sluit. En het verschil tussen deze vorm en de leven- of spaarhypotheek is dat het spaardeel van de premie wordt belegd in beleggingsfondsen.

Neem contact op!

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

Bij de effectenhypotheek wordt eenmalig een bedrag in een beleggingsfonds gestort. Het verschil met een beleggingshypotheek is dat u hier een effectenrekening opent. Bij veel geldverstrekkers mag u uw eigen beleggingsportefeuille inbrengen. Met de effectenportefeuille stuurt u aan op koerswinst en dus een hoger kapitaal. Met dit kapitaal lost u aan het einde van de looptijd de hypotheek af.

Neem contact op!

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

De hybride hypotheek is een combinatie van de Spaarhypotheek en de Beleggingshypotheek en u kunt zelf kiezen hoe u het kapitaal in de levensverzekering wilt opbouwen. U betaalt rente over het geleende bedrag en een premie voor de levensverzekering.

U heeft dan ook de volgende opties:

 • u kunt sparen
 • u kunt beleggen
 • u kunt sparen én beleggen

Neem contact op!

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

U heeft eigenlijk een doorlopend krediet met uw huis als onderpand. Een krediethypotheek is de meest flexibele hypotheekvorm die er bestaat.

Neem contact op!

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

Bij een (traditionele) levenhypotheek lost u niet af, maar betaalt u een premie voor een levensverzekering en natuurlijk ook de rente over de hypotheeklening. De looptijd van de verzekering is gelijk aan de looptijd van de lening. De levensverzekering keert op het eind van de looptijd een gegarandeerd kapitaal uit. Echter, na de looptijd van de verzekering krijgt u van de verzekeraar ook een winstuitkering.

Met dit gegarandeerde eindkapitaal + de winstuitkering lost u uw hypotheek af. De levensverzekering keert niet alleen uit als u op de einddatum in leven bent maar ook bij eerder overlijden. Als uw levensverzekering voldoet aan een aantal voorwaarden maakt u hiermee gebruik van de mogelijkheid om belastingvrij een kapitaal op te bouwen.

Het verschil tussen een levenhypotheek en een spaar- en beleggingshypotheek is de manier hoe het rendement tot stand komt. In een levenhypotheek wordt gebruik gemaakt van een maatschappijwinstdelende polis. U krijgt meestal een gegarandeerd rendement van 3-4% en meer als de verzekeringsmaatschappij meer winst maakt.

Neem contact op!

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

De meest simpele hypotheekvorm is de lineaire hypotheek. U leent hierbij een hypotheekbedrag, dat gedurende de looptijd van de lening in gelijke bedragen wordt afgelost.

Over de schuld betaalt u steeds een bedrag aan rente. Het bedrag waarmee u aflost blijft gedurende de gehele looptijd gelijk. Maar omdat de hypotheekschuld door deze aflossingen steeds kleiner wordt, daalt het bedrag dat u aan rente betaalt.

.

Lineaire hypotheek - voordelen

 • Snel afnemende hypotheekschuld: Bij de lineaire hypotheek lost u maandelijks een vast bedrag af. Uw schuld wordt dus iedere maand snel kleiner in vergelijking met de annuïteiten hypotheek.
 • Dalende maandlast: Omdat u ieder jaar rente betaalt over een steeds kleiner wordende schuld, zal dit rentebedrag telkens lager zijn. De maandlast zal dus afnemen. Uw bestedingsruimte zal gaan toenemen.
 • Goedkoopste hypotheekvorm waarbij wordt afgelost: Als u kijkt naar de totale lasten van deze hypotheekvorm (alle aflossingen + alle rentebetalingen over de gehele looptijd) zult u bemerken dat de lineaire hypotheek de goedkoopste hypotheek is. Let op: dit moet u niet verwarren met het begrip "de laagste maandlast"!!
 • Vermogensvorming: Omdat iedere maand een vast bedrag aan aflossing wordt betaald, heeft u op het einde van de looptijd van de lening geen schuld meer. U heeft dan uw huis volledig in eigendom zonder schuld. Op deze wijze bouwt u een stuk vermogen op.
 • Totale rentelast is relatief laag: Gerekend over de gehele looptijd van de hypotheek betaal t u bij deze hypotheekvorm de laagste rentelasten.
 • Verruiming financiële armslag: De steeds lager wordende maandlasten geven u steeds meer ruimte in uw bestedingspatroon.
 • Makkelijk te vergelijken: Offertes voor deze vorm zijn eenvoudiger te vergelijken dan offertes voor andere hypotheekvormen.
 • Lage premie risicoverzekering: Indien u uw nabestaanden niet wilt opzadelen met een hypotheekschuld, kunt u een overlijdensrisicoverzekering sluiten. Reintjes Financieel Advies gaat op zoek naar simpelweg de goedkoopste aanbieder. "Shoppen" loont altijd de moeite!

Lineaire hypotheek - nadelen

 • Afnemend fiscaal voordeel: Weliswaar geniet u bij deze hypotheekvorm een fiscaal voordeel, maar omdat het rentedeel gedurende de looptijd van de lening snel kleiner wordt, profiteert u steeds minder van de renteaftrek. Dit nadeel wordt alleen maar groter als u gedurende de looptijd van de lening steeds meer gaat verdienen. Bij hogere inkomens heeft u immers ook een hogere aftrekmogelijkheid waar u steeds minder gebruik van maakt.
 • In het begin hoge maandlasten: Met de lineaire hypotheek lost u vanaf het begin maandelijks een vast bedrag af. Naast deze relatief hoge aflossing betaalt u in het begin tevens de rente over de volledige hypotheekschuld.
 • Beperking financiële armslag: In het begin zijn de maandlasten erg hoog en dat beperkt u in uw bestedingspatroon. De lineaire hypotheek is dus niet zo geschikt voor mensen met een laag salaris; zij zijn meer gebaat bij andere hypotheekvorm.

Lineaire hypotheek - verzekeringen

 • Risicoverzekering: Heel vaak zullen wij u adviseren om bij deze hypotheekvorm een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Een juiste keuze is in principe een lineair dalende risicoverzekering met dezelfde looptijd als de hypotheeklening. Zo wordt voorkomen dat als een of beide partners overlijden, de nabestaanden met (te) hoge woonlasten achterblijven.
 • Aankoopwaardeverzekering: Hoewel het niet de algemene verwachting is dat de woningprijzen op lange termijn verder zullen dalen, kan niemand in de toekomst kijken. Hetzelfde geldt voor uw persoonlijke situatie. Een aankoopwaardeverzekering zorgt ervoor dat wanneer u onverhoopt in betalingsproblemen komt en uw woning verkocht moet worden, u geen risico loopt dat u minder dan de aankoopwaarde ontvangt. Mocht uw woning voor minder verkocht worden dan u ervoor betaalt heeft, zal het verschil door de aankoopwaardeverzekering vergoed worden. Lees wel de polisvoorwaarden goed door!
 • Arbeidsongeschiktheid-dekking: Onderschat de kans dat u gedurende de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt wordt niet. Het inkomen valt vaak veel verder terugvalt dan verwacht. Ook wanneer uw werkgever extra voorzieningen, zoals een WIA-gatverzekering, heeft getroffen daalt uw inkomen met minstens 30%. Dit kan ervoor zorgdragen dat de betaling van de maandelijkse lasten in gevaar komt. Een aanvullende verzekering kan ervoor zorgen dat uw maandlasten in verhouding tot uw WIA-inkomen weer op een acceptabel niveau komen.
 • WW-dekking: Werkeloosheid kan uw inkomen fors doen dalen. De betaling van de maandelijkse hypotheeklasten kan hierdoor in gevaar komen. Een aanvullende WW-verzekering (12 maanden) kan ervoor zorgen dat de maandtermijnen aangepast worden zodat deze weer beter overeenstemmen met uw WW-inkomen. Zodra u weer werk heeft en uiw inkomen op het oude niveau is, nemen ook de maandelijkse lasten weer de oorspronkelijke hoogte aan.
 • Rechtsbijstand voor woningeigenaren: Als woningeigenaar kan het gebeuren dat uw rechten niet altijd even nauwkeurig door anderen gerespecteerd worden. U zult dan uw recht moeten halen. Maar dat is niet makkelijk en doorgaans niet goedkoop. Een rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden. Een rechtsbijstandverzekering verzekert u van juridische bijstand indien het nodig is een ander in rechte aan te spreken. U kunt daarbij denken aan een aannemer die de afspraken niet nakomt of ten aanzien van een geschil met de gemeente. Indien u al een rechtsbijstandverzekering heeft loont het zeker de moeite om na te kijken of rechtsbijstand in de hoedanigheid van woningeigenaar eveneens gedekt is.

Lineaire hypotheek - interessant voor...

 • In het algemeen: wanneer u snel een vermogen op wilt bouwen (in de vorm van een steeds hoger wordende overwaarde op de woning) of snel een schuld wenst af te lossen, is een lineaire hypotheek interessant.
 • Een lineaire hypotheek is met name interessant voor mensen die op termijn hun inkomen zien dalen en snel de hypotheekschuld willen verlagen. Dit zijn meestal mensen met een hoog inkomen bij wie de pensioendatum nadert. Maar ook bijvoorbeeld tweeverdieners waarvan er één in de loop van de tijd minder wil gaan werken.

Lineaire hypotheek - andere redenen...

 • u wilt uw schuld tussentijds aflossen
 • u hebt geen behoefte aan een vermogen om op de einddatum te kunnen aflossen
 • u heeft er geen problemen mee dat uw jaarlijks fiscaal voordeel snel afneemt
 • u wilt niet beleggen
 • u wilt dat uw maandlasten afnemen gedurende de looptijd

Neem contact op!

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

Een spaarhypotheek is een specifieke vorm van een levenhypotheek: een combinatie van een hypotheeklening en een levensverzekering. Kenmerkend voor de spaarhypotheek is dat de levensverzekering onlosmakelijk is verbonden aan de hypothecaire lening en dat de levensverzekering een gegarandeerde poliswaarde op einddatum en bij overlijden heeft. Deze poliswaarde is gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening.

Het rendement op de maandelijkse inleg is gekoppeld aan de hypotheekrente die u betaalt. Het rentepercentage dat u betaalt is tevens het rentepercentage dat u vergoed krijgt in uw spaar-/levensverzekering.

Gedurende de looptijd van de hypotheek vinden er geen aflossingen plaats. U betaalt rente en daarnaast betaalt u premie die precies zo hoog is dat de verzekering voldoende uitkeert om de hypotheek af te lossen.

Neem contact op!

Kies de juiste rente, passend bij uw situatie nú en in de toekomst!


Rentevormen


Bij de variabele rente is het te betalen rentepercentage afhankelijk van de renteontwikkelingen op de actuele markt. De te betalen rente wordt maandelijks vastgesteld aan de hand van de dan geldende hypotheekrentes.

Belangrijk voor de keuze voor variabele rente is of de rente gemiddeld onder de rente van een rentevaste periode blijft, gedurende de rentevaste periode. 

Daarnaast is het belangrijk dat uw inkomen hoog genoeg is om bij een rentestijging de rente te kunnen blijven betalen. 

Voordelen 

 • u profiteert direct van rentedalingen.
 • de variabele rente is in nagenoeg alle gevallen de laagste rente.

Nadelen 

 • bij een actuele rentestijging betaal je ook direct de hogere rente.
 • bij een stijgende marktrente wordt vaak geaarzeld om over te stappen naar een vaste rente. Dan loopt u het risico om voor fors hogere rentelasten te komen staan.
 • deze rentevorm vergt uw aandacht en vraagt frequent overleg met uw adviseur

Risico 
U loopt het risico van een telkens wisselende rente en dat vertaalt zich in een lager rentepercentage op het afsluitmoment.

Neem contact op!

Bij deze vorm staat de rente vast gedurende een door u zelf gekozen periode van een aantal jaren. Bijvoorbeeld 5 jaar vast, of 7 jaar, 10, 20 of zelfs 30 jaar. 

Voordelen

 • u profiteert van de zekerheid over de hoogte van de te betalen rente, gedurende de door u gekozen periode
 • Gaat de rente omhoog, dan heeft  gedurende de gekozen periode daar geen last van

Nadelen

 • u koopt "zekerheid" en dat vertaalt zich in een hoger rentepercentage
 • hoe langer de gekozen periode, hoe hoger de rente
 • gaat de actuele rente omlaag dan profiteert u daar niet van

Risico
Met deze rentevariant loopt u geen enkel risico gedurende de afgesproken periode.

Neem contact op!

Deze rentevariant bestaat uit een door u gekozen periode waarin de rente vast is, gevolgd door een periode van meestal 1 of 2 jaar, waarin u het beste moment kunt afwachten om weer te kiezen voor een nieuwe rentevaste periode of voor een andere vorm: de bedenktijd.


Voordelen

 • u koopt "zekerheid".
 • daarnaast koopt u ook een extra faciliteit in de vorm van een periode van 1 of 2 jaar waarin u de renteontwikkelingen kunt afwachten, voordat u besluit om weer voor een bepaalde rentevaste periode te kiezen.
 • gaat de rente omhoog, dan heeft u daar gedurende de gekozen periode geen last van.

Nadelen

 • u koopt "zekerheid" en dat vertaalt zich in een hoger rentepercentage.
 • hoe langer de gekozen periode, hoe hoger de rente
 • de rentebedenktijd is een extra faciliteit en dat vertaalt zich in een renteopslag van meestal 0,2%
 • gaat de actuele rente omlaag dan profiteert u daar niet van.

Risico 
Met deze rentevariant loopt u geen enkel risico gedurende de afgesproken periode.

Neem contact op!

De zogenoemde bufferrente is een mengvorm van de vaste en variabele rente. De rente staat vast binnen een bepaalde marge. Renteschommelingen werken pas door als deze groter zijn dan de van tevoren overeengekomen marge: de buffer.

Voorbeelden

Stel dat de gekozen vaste rente 6% is en de buffer 2% bedraagt. De buffer ligt dan tussen de 4% en 8% (6-2 en 6+2).

Zolang de marktrente tussen de 4% en 8% blijft bewegen, is er niets aan de hand en blijft u 6% rente betalen.

Stel echter dat de marktrente boven de bovengrens uitkomt en 9% is, dan wordt de afgesproken rente van 6% verhoogd met het verschil tussen de bovengrens (=8%) en de marktrente (=9%). U gaat dan 6% + 1% = 7% betalen.

Stel nu dat de marktrente beneden de benedengrens uitkomt en 3% is, dan wordt de afgesproken rente van 6% verlaagd met het verschil tussen de benedengrens (=4%) en de marktrente (=3%). U gaat dan 6% - 1% = 5% betalen.

Voordelen 

 • De bufferrente biedt u meer zekerheid, vergeleken met de variabele rente en is dan ook iets duurder.
 • Gaat de rente binnen de bandbreedte omhoog, dan heeft u gedurende de gekozen periode daar geen last van.
 • De bufferrente is iets goedkoper dan de vaste rentevariant.

Nadelen

 • u koopt "zekerheid" en dat vertaalt zich in een hoger rentepercentage.
 • Hoe langer de gekozen periode, hoe hoger de rente.
 • Gaat de actuele rente binnen de bandbreede omlaag dan profiteert u daar niet van.

Risico 

Met de bufferrente loopt u iets meer risico, vergeleken met de vaste rente.

Neem contact op!

Wanneer u verwacht dat de rente de komende tijd daalt kunt u ervoor kiezen een hypotheekproduct te nemen met een zogenaamde instapfaciliteit.

Dit geeft u de mogelijkheid om gedurende de instapperiode (afhankelijk van uw keuze een of twee jaar) over te stappen naar een langere rentevast periode.

Er zijn hypotheekverstrekkers die de mogelijkheid bieden om bij een eventuele rentestijging (in plaats van de verwachte daling) u een aantal dagen te geven om alsnog tegen het rentepercentage van voor de stijging voor een langere periode af te sluiten.

Neem contact op!

Dit is een extra aantrekkelijke rente die kan worden aangeboden in de vorm van een korting op de dagrente.

Maar let op:

 • u heeft tijdelijk lagere rentelasten
 • de korting geldt alleen voor de eerste rentevastperiode.
 • de korting wordt niet automatisch opnieuw berekend bij de volgende rentevaste periode. Bij het vaststellen van de goedkoopste geldverstrekker moet u hier dan ook rekening mee houden.
 • Door het wegvallen van de korting op de eerste renteherzieningsdatum kan de rentelast op langere termijn toch hoger uitvallen, omdat de gewone rente bij dezelfde aanbieder een stuk hoger ligt en overstappen extra kosten met zich meebrengt.

Neem contact op!

Wat kan ik maximaal lenen?


Een oriëntatiegesprek kost u niets en u zit nergens aan vast.

Rekenhulpen - Hypotheek


De bijleenregeling geldt als u uw huis verkoopt, en u geld overhoudt nadat u de eigenwoningschuld heeft afgelost. Er is dan sprake van overwaarde. Met de Rekenhulp Bijleenregeling ziet u wat in uw situatie de fiscale gevolgen zijn.

Vaak is de eigenwoningschuld gelijk aan het bedrag van uw hypotheek of lening. Maar uw eigenwoningschuld kan ook lager zijn dan het bedrag van uw hypotheek of lening. Bijvoorbeeld als u eerder een woning hebt verkocht met overwaarde, of als u een schenking voor die woning hebt ontvangen.

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat de Belastingdienst in uw belastingaangifte bij uw inkomen telt. Maar alleen als u een koopwoning heeft die uw hoofdverblijf is. Met deze rekenhulp kunt u zelf het bedrag berekenen.

Een écht goed advies?


Bespaar duizenden euro's op uw hypotheek


Geen nieuw jaar zonder nieuwe hypotheekregels. Ook in 2024 wijzigt weer een aantal regels:

De maximale koopsom voor een hypotheek met NHG gaat omhoog

Op dit moment bedraagt de maximale koopsom als u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wilt afsluiten € 405.000,00. Per 1 januari 2024 wordt dit verhoogd naar € 435.000,00. Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde koopsom van een woning in de maanden juni, juli en augustus.

Met een modaal inkomen kun je niet veel.

Met een modaal inkomen van € 40.000,00 kunt u net € 170.000,00 lenen. Daar koopt u in uw eentje geen huis voor en daarom krijgt u vanaf 2024 als single een steuntje in de rug. Bent u alleenstaande en verdient u minstens € 28.000,00, dan kunt u in 2024 € 16.000,00 extra lenen. Dat kan - met wat spaargeld erbij - net het verschil maken!

Energiebesparende maatregelen meefinancieren in uw hypotheek

Vanaf 2024 jaar mag u meer geld lenen als uw huis beter geïsoleerd is. Met een energielabel A of B kan het extra te lenen bedrag oplopen tot € 10.000. En met een label A++++ kan dat oplopen tot wel € 50.000,00.

Geen overbodige luxe, want goed geïsoleerde woningen zijn vaak duurder. Daar staat tegenover dat de energierekening vaak lager zal zijn.

Ook aan bestaande woningbezitters die een groener energielabel willen is gedacht. Hoe lager het label, hoe meer u extra mag lenen bovenop uw hypotheek om uw huis op te knappen.

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Kopers onder de 35 jaar hoeven bij huizen tot € 510.000,00 geen overdrachtsbelasting te betalen, tenzij u al vaker gebruik hebt gemaakt van de startersvrijstelling.

Studieschuld wordt vanaf 2024 minder zwaar meegerekend

Goed nieuws voor de studieschuldbezitters: de banken gaan bij de berekening van het hypotheekbedrag nu nog uit van uw oorspronkelijke studieschuld, zelfs als die al grotendeels is afgelost. Vanaf 2024 wordt naar de nog openstaande studieschuld gekeken. U kunt dus meer lenen naarmate u meer heeft afgelost.

Jubelton helemaal afgeschaft

Tot januari 2023 konden ouders eenmalig belastingvrij een fors bedrag schenken aan hun kinderen voor de aankoop van een eigen woning. Die regeling is vanaf 2024 helemaal afgeschaft.

Ouders kunnen natuurlijk nog wel gebruikmaken van de algemene eenmalige vrijstelling voor schenkingen aan kinderen. Dat bedrag is in 2024 vastgesteld op € 31.813,00. Dat bedrag mogen ouders één keer belastingvrij schenken aan kinderen die tussen de 18 en 40 jaar zijn.

Vragen of wilt u meer weten over de nieuwe hypotheekregels in uw persoonlijke situatie? Aarzel niet en neem contact met ons op.

Neem contact op!

 • We brengen alle financiële mogelijkheden in kaart
 • We vertellen u óf en hoe u een huis kunt kopen of verbouwen
 • We zetten uw huidige maandlasten af tegen de nieuwe
 • We vergelijken de verschillende hypotheek- en rentevormen
 • We helpen u een financieel plan uit te stippelen, voor nu maar zeker ook voor later
 • We vertellen u alles over hypotheken, risico's en adviseren u over de beste hypotheek
 • En natuurlijk over alles wat verder belangrijk is

Neem contact op!

Leuke woning gezien? Bent u aan het rondkijken of heeft u al iets gekocht? Bij het kopen van een huis komt veel kijken. Er volgt een spannende periode waarin u het financiële plaatje goed wilt regelen. Geen overhaaste beslissingen, maar tevreden keuzes. Een eigen huis kopen zorgt ervoor dat u waarde in de vorm van eigen bezit opbouwt en bovendien kiest u zelf in welke wijk of regio u woont.

Het is slim af en toe uw hypotheek onder de loep te houden. Zodat u zeker weet dat uw hypotheek nog steeds bij u past. Want uw persoonlijke omstandigheden kunnen veranderen. Maar ook de rentestand en wetgeving wijzigen regelmatig. Bekijk daarom eens in de twee of drie jaar samen met ons niet alleen de hypotheek opnieuw, maar ook uw gehele financiële situatie.

Oh ja, als het alweer een paar jaar geleden is, check dan uw huidige hypotheek! Wellicht kan het weer goedkoper!

Neem contact op!

Wat is een Starterslening?

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar staan de hoge woonlasten in de weg? Met de Starterslening kunt u, in de meeste gevallen, toch de woning kopen die u op het oog heeft. Als u voor het eerst een huis koopt, kunt u soms een extra lening krijgen bovenop de hypotheek, deze extra lening is de Starterslening.

Gunstige voorwaarden

De Starterslening, aangeboden door SVN en uw gemeente, overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van de woning en het bedrag dat u bij de bank maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van uw gemeente. Verder geven veel banken extra korting op de hypotheekrente.

De eerste 3 jaar geen maandlasten

De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en heeft een looptijd van maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Hierna betaalt u in principe rente en aflossing. Indien u denkt de maandlast niet te kunnen betalen, dan kunt u, tegen betaling, bij ons een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft, gekoppeld aan de dan geldende normen van de NHG.

Wij helpen u verder

Wilt u ook weten of de startershypotheek mogelijk is in uw woonplaats? De gemeente bepaalt uiteindelijk de voorwaarden waar u aan moet voldoen. Het is daarom verstandig om u goed te laten adviseren over uw hypotheek en de mogelijkheden van een starterslening. Ons kantoor kent de regels en helpt bij het inventariseren en kopen van uw eerste woning.

Neem contact op!

Een huis kopen doet u niet zomaar. U moet een aantal beslissingen nemen. Wilt u toch maar huren of juist liever een huis kopen? En wat voor hypotheek is voor u het meest geschikt? Als u het financiële plaatje rond hebt, kunt u op zoek gaan naar uw droomhuis. Met behulp van een makelaar of gaat u liever zelf op pad? En waar moet uw huis eigenlijk allemaal aan voldoen?

In ieder geval dient u zich goed voor te bereiden op de gesprekken met de makelaar, de verkoper en andere instanties. En u moet niet verder willen springen dan uw polsstok lang is.

Woonwensen

Zet uw wensen op een lijstje. Denk aan: scholen, winkels, transport, speelplaatsen en andere voorzieningen of ruimte om thuis te werken. Woont u liever knus en gezellig en/of heeft u veel licht en ruimte nodig? Dus de vraag is: wat zoekt u in een huis?

Hoeveel kun u lenen

Voordat u zich gaat oriënteren, moet u natuurlijk weten in welke prijsklasse u kunt gaan zoeken. Dat hangt af van de woonlasten die u kunt en wilt dragen. Bekijk samen met ons welk hypotheekbedrag het beste bij u past. Nu en in de toekomst.

Op zoek naar uw droomhuis

U weet wat u kunt lenen. Heeft u uw droomhuis gevonden, dan is het tijd om te gaan onderhandelen. Doet u dat zelf? Of schakelt u een makelaar in. Let op dat 'emoties' niet de overhand krijgen. U moet natuurlijk niet meer betalen dan realistisch is.

Huis kijken

Het huis gevonden? Dan is het tijd om het huis te gaan bezichtigen. Defecten zijn soms moeilijk zichtbaar en worden niet voor niets soms 'verborgen gebreken' genoemd.

Een bouwtechnische keuring is daarom erg verstandig, zeker bij de al wat oudere woonhuizen. U heeft dan ook meteen een kostenindicatie van de reparatie of het achterstallige onderhoud.

Waarde van woning taxeren

Bij een hypotheek is de woning onderpand voor de lening. De bank wil daarom een taxatierapport. Een taxateur voert de taxatie uit en de kosten hiervan zijn afhankelijk van de waarde van de woning. Ook zijn er taxateurs die een vast bedrag rekenen.

Bieden

Spannend: u weet hoeveel u kunt lenen en wat u wilt betalen. Nu is het moment aangebroken om een bod te doen op uw droomhuis.

Naar de notaris

Bij de notaris regelt u overdracht van het huis, via de transportakte. De notaris controleert de gegevens bij het Kadaster. Ook de betalingen tussen de geldverstrekker, de verkoper en de koper worden door de notaris geregeld via een zogenoemde 'derdenrekening'. 

Uw hypotheek regelt u via de hypotheekakte, die u tegelijkertijd ondertekent. Hierin staan onder meer de gegevens van de hypotheek, de geldverstrekker en de voorwaarden.

Nazorg

Het is slim af en toe uw hypotheek onder de loep te houden. Zodat u zeker weet dat uw hypotheek nog steeds bij u past. Want uw persoonlijke omstandigheden kunnen veranderen.

Maar ook de rentestand en wetgeving wijzigen regelmatig. Bekijk daarom eens in de twee of drie jaar samen met ons niet alleen de hypotheek opnieuw, maar ook uw gehele financiële situatie.

Oh ja, als het alweer een paar jaar geleden is, check dan uw huidige hypotheek! Wellicht kan het weer goedkoper!

Neem contact op!

Dankzij de nog steeds lage rente van dit moment worden veel hypotheken overgesloten en profiteren veel mensen van lagere hypotheeklasten. Kunnen uw hypotheeklasten lager? Daar is in krap 10 minuten achter te komen.

Lagere hypotheeklasten zijn echter niet het enige waar u op moet letten. Met het oversluiten van uw hypotheek zijn vaak forse kosten (boete, afsluit-, taxatie- en notariskosten) gemoeid. Daarom is het zaak om een deskundige te laten berekenen of deze oversluitkosten opwegen tegen het te behalen rentevoordeel.

Wilt u weten of een verlaging van de hypotheeklasten ook voor u haalbaar is? Neem dan contact op met ons en laat uw persoonlijke financiële situatie doorrekenen.

Neem contact op!

U woont nu in uw eigen huis of in een appartement. Maar ja, u wilt gaan samenwonen. Of uw partner is in blijde verwachting. Of u wilt simpelweg groter (en gerieflijker) gaan wonen.

De nieuwe regelgeving rond de hypotheekrenteaftrek maakt het noodzakelijk om goed te weten wat u kunt doen en wat uw mogelijkheden zijn. Vragen als 'wat doet u met de bestaande hypotheek en gekoppelde levensverzekering' of 'wat doe ik met de overwaarde van de woning' komen dan aan de orde.

En u moet zien te vermijden dat u uw recht op hypotheekrenteaftrek niet verspeelt.

Neem contact op!

In veel gevallen dient een tweede woning als belegging en/of voor recreatieve doeleinden. Wanneer u een hypotheek voor een tweede woning nodig heeft zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden.

Geen hypotheekaftrek 

De hypotheekrente is niet aftrekbaar. Ook niet als de financiering van de tweede woning via de hypotheek op de hoofdwoning loopt. In dat geval wordt het betreffende hypotheekdeel gezien als  consumptief krediet en de rente over dat deel is om die reden niet aftrekbaar. Daar staat tegenover dat de eventuele huuropbrengsten niet belast zijn.

Banken staan niet te springen

Wanneer u een hypotheek wilt nemen op een woning die niet dient als hoofdverblijf zijn er niet veel banken die de aankoop volledig zullen willen financieren. U moet er rekening mee houden dat u ook zélf eigen middelen moet inbrengen. Vaak krijgt u dan ook nog te maken met een opslag op de rente.

Neem contact op!

Jullie gaan uit elkaar, maar uw toekomstige woonsituatie is onzeker. U staat voor een belangrijke beslissing: blijft een van jullie beiden in het huis wonen of gaan jullie het verkopen?

Voordat u de knoop doorhakt, is het verstandig om u door een hypotheekadviseur te laten adviseren. Deze kan voor alle mogelijke situaties een financieel overzicht maken zodat u in alle rust de juiste beslissing kunt nemen.

Want bij het verbreken van een relatie is het voor beide partijen van belang dat er financiële rust ontstaat.

Neem contact op!

U woont al een tijd met veel plezier in uw huis en de buurt bevalt u. Maar inmiddels heeft u andere woonwensen. U wilt een garage of een extra kamer met dakkapel. Een andere reden om te gaan verbouwen is het huis geschikt maken voor uw oude dag. Of gewoon voor méér luxe en woongenot. In alle gevallen geldt dat een verbouwing een goede voorbereiding vergt.

Stappenplan

Maak daarom van tevoren een stappenplan. Werkt u stap voor stap, dan komt u minder snel voor verrassingen te staan. Verbouwen kost geld. U heeft voldoende geld nodig, denk ook aan mogelijke vergunningen en draag zorg voor een goede planning.

Uw verbouwing financieren

Natuurlijk heeft u een begroting gemaakt en weet u hoeveel de verbouwing gaat kosten. De vraag is dan hoe u de verbouwing gaat financieren. Heeft u gespaard, dan kunt u dat geld natuurlijk voor de verbouwing gebruiken. Er zijn meer mogelijkheden om een verbouwing te financieren. Bijvoorbeeld via een tweede hypotheek, met een schenking, kortlopend krediet. Kijk ook naar subsidieregelingen die eventueel van toepassing zijn.

Neem contact op!